NÔNG THÔN MỚI
Lần đầu tiên Kinh Môn hỗ trợ giá giống, phân bón hữu cơ cải tạo đất gieo cấy 2 giống lúa
25/11/2021 09:49:06

Vụ xuân năm 2022, thị xã Kinh Môn hỗ trợ giá giống và phân bón hữu cơ để cải tạo đất cho các hộ gieo cấy 2 giống lúa VNR20 và Đài thơm số 8.

Theo đó, thị xã hỗ trợ 1 kg thóc giống/sào (tương đương từ 35.000-37.000 đồng/kg) và 54.200 đồng tiền phân bón/sào đối với 2 giống lúa trên nếu các hộ quy vùng được từ 20 ha/vùng trở lên. Đây là năm đầu tiên Kinh Môn thực hiện sự hỗ trợ này.

Việc hỗ trợ sẽ thúc đẩy các hộ quy vùng, tạo thuận lợi về chăm bón, tưới nước trong sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thị xã Kinh Môn yêu cầu các phường, xã chủ động tuyên truyền để người dân nắm được chính sách hỗ trợ; HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp số lượng giống, phân bón và diện tích quy vùng gửi về thị xã.

NGỌC THỦY

Nguồn: https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/lan-dau-tien-kinh-mon-ho-tro-gia-giong-phan-bon-huu-co-cai-tao-dat-gieo-cay-2-giong-lua-187372
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 222
Trước & đúng hạn: 222
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/05/2022 02:15:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIẾN THÀNH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Dung

Địa chỉ: UBND phường Hiến Thành

Điện thoại: 0905654155

Email: vpubndhienthanh@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 3,679